Det fælles forsyningsselskab

Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal kommuner har godkendt deltagelsen i et fælles forsyningsselskab.  Det fælles forsyningsselskab skal varetage vandforsyning og spildevandshåndtering (ledningsnet og renseanlæg).

De 9 kommuner ejer i dag følgende forsyningsselskaber, som vil blive omfattet af det nye samarbejde: Forsyning Ballerup, Forsyningen Allerød Rudersdal, Frederikssund Forsyning, Furesø Egedal Forsyning, Hørsholm Vand og Nordvand.

Det er forventningen, at det fælles forsyningsselskab formelt bliver etableret pr. 1. januar 2017, og reelt bliver dannet i løbet af 2017 med egen organisation, ny bestyrelse og overførsel af medarbejderne fra de oprindelige forsyningsselskaber til det nye fælles selskab.