Det fælles forsyningsselskab

Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal kommuner er alle enige om at undersøge mulighederne for at danne et nyt fælles forsyningsselskab.  Det fælles forsyningsselskab skal kunne varetage vandforsyning, spildevandshåndtering (ledningsnet og renseanlæg) og for to kommuners vedkommende også affaldshåndtering (indsamlingsordninger).

De 10 kommuner ejer i dag følgende forsyningsselskaber, som vil blive omfattet af det nye samarbejde: Forsyning Ballerup, Forsyningen Allerød Rudersdal, Fredensborg Forsyning, Frederikssund Forsyning, Furesø Egedal Forsyning, Hørsholm Vand og Nordvand.

Kommissoriet for etablering af det fælles forsyningsselskab behandles i foråret 2016 i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Det forventes at disse i oktober 2016 formelt vil godkende etableringen af dette, herunder selskabsstruktur, vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi og styringskoncept for drifts- og  investeringsaftaler i kommunerne.

Det er forventningen, at det nye fælles forsyningsselskab formelt bliver etableret pr. 1. januar 2017, og reelt bliver dannet i løbet af 2017 med egen organisation, ny bestyrelse og overførsel af medarbejderne fra de oprindelige forsyningsselskaber til det nye fælles selskab.